ข่าวประชาสัมพันธ์

1. เปิดให้ลงทะเบียนขอใช้งานระบบ Single Sign On สำหรับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยแล้ววันนี้
2. กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานก่อนการลงทะเบียน
3. หากท่านลืมรหัสผ่านเข้าระบบ ให้ติดต่อ ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 อาคาร ICIT