ข่าวประชาสัมพันธ์

1. เปิดให้ลงทะเบียนขอใช้งานระบบ Single Sign On สำหรับนักศึกษาแล้ววันนี้
2. กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานก่อนการลงทะเบียน
3. สำหรับอาจารย์และบุคลากร จะเปิดให้เข้าใช้งานได้เร็ว ๆ นี้